icon Главен сајт  icon Глобална статистика  icon Детална статистика  icon Статистика по време   Language   
Statistics for www.captainbc.hu generated on 16.10.2018

Видливи пристапи: 100, зелени редови: последна посета < 1800 с, сини редови: последна посета > 1800 с, црвени редови: Роботи, : .

ID Време Домен ИП адреса Име на домаќин Посети ОС Прелистувач Од Барај
410298 
16 Oct, 10:51:53 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
6 
 Windows NT  Windows NT 10.0
 Chrome  Chrome 67.0.3396.
 
 
410300 
16 Oct, 10:50:10 
 Комерцијално  Комерцијално
 34.229.48.87
 ec2-34-229-48-87.compute-1.amazonaws.com
4 
 Друго  Друго
 Друго  Друго
   
410301 
16 Oct, 10:35:10 
 Комерцијално  Комерцијално
 54.164.212.148
 ec2-54-164-212-148.compute-1.amazonaws.com
2 
 Друго  Друго
 Друго  Друго
   
410302 
16 Oct, 10:25:04 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 MacOS X  MacOS X 10.13.5
 Chrome  Chrome 67.0.3396.
 
 
410299 
16 Oct, 10:19:48 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 Windows NT  Windows NT
 Chrome  Chrome 68.0.3440.
 
 
410286 
16 Oct, 10:09:09 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
7 
 Windows 7  Windows 7
 Chrome  Chrome 67.0.3396.
 
 
410297 
16 Oct, 10:05:09 
 Комерцијално  Комерцијално
 54.171.106.116
 ec2-54-171-106-116.eu-west-1.compute.amazonaws.com
2 
 Друго  Друго
 Друго  Друго
   
410292 
16 Oct, 10:03:50 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
2 
 Windows NT  Windows NT 10.0
 Chrome  Chrome 68.0.3440.
 
 
410296 
16 Oct, 09:58:29 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 Windows 7  Windows 7
 Chrome  Chrome 66.0.3359.
 
 
410295 
16 Oct, 09:53:11 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 Windows NT  Windows NT
 Chrome  Chrome 67.0.3396.
 
 
410266 
16 Oct, 09:50:10 
 Комерцијално  Комерцијално
 34.229.48.87
 ec2-34-229-48-87.compute-1.amazonaws.com
10 
 Друго  Друго
 Друго  Друго
   
410294 
16 Oct, 09:42:32 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 Windows NT  Windows NT
 Chrome  Chrome 66.0.3359.
 
 
410293 
16 Oct, 09:41:41 
 Русија  Русија
 95.163.255.45
 fetcher5-4.go.mail.ru
1 
 Robot  Robot
 Robot  Robot
   
410289 
16 Oct, 09:38:14 
 Унгарија  Унгарија
 195.199.55.14
 gw.heltai-bp14.sulinet.hu
3 
 Windows NT  Windows NT 10.0
 Chrome  Chrome 68.0.3440.
   
410267 
16 Oct, 09:35:10 
 Комерцијално  Комерцијално
 54.164.212.148
 ec2-54-164-212-148.compute-1.amazonaws.com
6 
 Друго  Друго
 Друго  Друго
   
410291 
16 Oct, 09:31:53 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 Windows NT  Windows NT
 Chrome  Chrome 65.0.3325.
 
 
410287 
16 Oct, 09:26:30 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
3 
 Windows 7  Windows 7
 Chrome  Chrome 66.0.3359.
 
 
410290 
16 Oct, 09:21:37 
 Унгарија  Унгарија
 87.97.124.247
 87-97-124-247.pool.invitel.hu
1 
 Ubuntu Linux  Ubuntu Linux
 Firefox  Firefox 61.0
   
410288 
16 Oct, 08:54:37 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 Windows 7  Windows 7
 Chrome  Chrome 68.0.3440.
 
 
410269 
16 Oct, 08:43:52 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
3 
 Windows NT  Windows NT
 Chrome  Chrome 67.0.3396.
 
 
410268 
16 Oct, 08:38:30 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
3 
 Windows NT  Windows NT 10.0
 Chrome  Chrome 68.0.3440.
 
 
410283 
16 Oct, 08:26:02 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Windows NT  Windows NT 10.0
 Chrome  Chrome 58.0.591
 
 
410285 
16 Oct, 08:26:02 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Windows NT  Windows NT 10.1
 Safari  Safari 537.629
 
 
410284 
16 Oct, 08:26:02 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Windows NT  Windows NT
 Firefox  Firefox
 
 
410276 
16 Oct, 08:26:02 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
2 
 Windows NT  Windows NT
 Chrome  Chrome 24.0.1312.
 
 
410280 
16 Oct, 08:26:01 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Windows NT  Windows NT
 Mozilla  Mozilla 5.0
 
 
410275 
16 Oct, 08:26:01 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
2 
 Windows XP  Windows XP
 Mozilla  Mozilla 5.0
 
 
410281 
16 Oct, 08:26:01 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Windows Vista  Windows Vista
 Firefox  Firefox
 
 
410282 
16 Oct, 08:26:01 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Linux  Linux x86_64
 Safari  Safari 537.97
 
 
410277 
16 Oct, 08:26:00 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Linux  Linux
 Chrome  Chrome 58.0.116
 
 
410279 
16 Oct, 08:26:00 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Windows NT  Windows NT
 Chrome  Chrome 58.0.183
 
 
410278 
16 Oct, 08:26:00 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Друго  Друго
 Mozilla  Mozilla 5.0
 
 
410274 
16 Oct, 08:25:59 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Linux  Linux
 Chrome  Chrome 24.0.1312.
 
 
410273 
16 Oct, 08:25:59 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Ubuntu Linux  Ubuntu Linux
 Mozilla  Mozilla 5.0
 
 
410271 
16 Oct, 08:25:59 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Windows 7  Windows 7
 Mozilla  Mozilla 5.0
 
 
410272 
16 Oct, 08:25:59 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 MacOS  MacOS
 Safari  Safari 537.2
 
 
410270 
16 Oct, 08:25:58 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Windows  Windows
 Safari  Safari 537.244
 
 
410265 
16 Oct, 08:03:37 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 Windows 7  Windows 7
 Chrome  Chrome 68.0.3440.
 
 
410264 
16 Oct, 07:58:19 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 Windows NT  Windows NT 10.0
 Chrome  Chrome 66.0.3359.
 
 
410263 
16 Oct, 07:55:22 
 Унгарија  Унгарија
 84.224.129.242
 netacc-gpn-4-129-242.pool.telenor.hu
2 
 Windows 7  Windows 7
 Chrome  Chrome 69.0.3497.
   
410262 
16 Oct, 07:53:02 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 MacOS X  MacOS X 10.13.5
 Chrome  Chrome 67.0.3396.
 
 
410261 
16 Oct, 07:50:11 
 Комерцијално  Комерцијално
 54.154.154.48
 ec2-54-154-154-48.eu-west-1.compute.amazonaws.com
2 
 Друго  Друго
 Друго  Друго
   
410260 
16 Oct, 07:47:47 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 Windows NT  Windows NT 10.0
 Chrome  Chrome 67.0.3396.
 
 
410259 
16 Oct, 07:46:53 
 Унгарија  Унгарија
 130.43.213.64
 apn-130-43-213-64.vodafone.hu
1 
 Linux  Linux
 Chrome  Chrome 69.0.3497.
   
410258 
16 Oct, 07:45:39 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 MacOS  MacOS
 Chrome  Chrome 58.0.748
 
 
410246 
16 Oct, 07:45:39 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
2 
 Linux  Linux x86_64
 Firefox  Firefox
 
 
410251 
16 Oct, 07:45:38 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
3 
 Windows NT  Windows NT
 Chrome  Chrome 24.0.1312.
 
 
410255 
16 Oct, 07:45:38 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Друго  Друго
 Firefox  Firefox
 
 
410257 
16 Oct, 07:45:38 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Linux  Linux
 Firefox  Firefox
 
 
410256 
16 Oct, 07:45:38 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Windows NT  Windows NT
 Safari  Safari 537.106
 
 
410254 
16 Oct, 07:45:37 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Linux  Linux x86_64
 Chrome  Chrome 24.0.1312.
 
 
410253 
16 Oct, 07:45:37 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Windows  Windows
 Firefox  Firefox
 
 
410252 
16 Oct, 07:45:37 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Windows NT  Windows NT
 Safari  Safari 537.623
 
 
410250 
16 Oct, 07:45:36 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Ubuntu Linux  Ubuntu Linux
 Chrome  Chrome 58.0.957
 
 
410248 
16 Oct, 07:45:36 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Windows Vista  Windows Vista
 Safari  Safari 537.690
 
 
410247 
16 Oct, 07:45:36 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Windows NT  Windows NT 10.0
 Mozilla  Mozilla 5.0
 
 
410249 
16 Oct, 07:45:36 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Windows NT  Windows NT
 Firefox  Firefox
 
 
410245 
16 Oct, 07:45:36 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Windows NT  Windows NT
 Mozilla  Mozilla 5.0
 
 
410244 
16 Oct, 07:45:35 
 Комерцијално  Комерцијално
 199.7.110.5
 web005.dnchosting.com
1 
 Windows NT  Windows NT 10.0
 Chrome  Chrome 24.0.1312.
 
 
410242 
16 Oct, 07:42:32 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
2 
 Windows 7  Windows 7
 Chrome  Chrome 67.0.3396.
 
 
410243 
16 Oct, 07:41:26 
 Унгарија  Унгарија
 87.97.124.247
 87-97-124-247.pool.invitel.hu
1 
 Ubuntu Linux  Ubuntu Linux
 Firefox  Firefox 61.0
   
410241 
16 Oct, 07:35:14 
 Унгарија  Унгарија
 151.0.71.230
 apn-151-0-71-230.vodafone.hu
1 
 Linux  Linux
 Chrome  Chrome 69.0.3497.
   
410237 
16 Oct, 07:35:10 
 Комерцијално  Комерцијално
 54.164.212.148
 ec2-54-164-212-148.compute-1.amazonaws.com
4 
 Друго  Друго
 Друго  Друго
   
410238 
16 Oct, 07:35:09 
 Комерцијално  Комерцијално
 34.229.48.87
 ec2-34-229-48-87.compute-1.amazonaws.com
2 
 Друго  Друго
 Друго  Друго
   
410239 
16 Oct, 07:31:56 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
2 
 Windows 7  Windows 7
 Chrome  Chrome 66.0.3359.
 
 
410234 
16 Oct, 07:26:37 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
3 
 Windows NT  Windows NT 10.0
 Chrome  Chrome 68.0.3440.
 
 
410240 
16 Oct, 07:21:24 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 Windows 7  Windows 7
 Chrome  Chrome 68.0.3440.
 
 
410229 
16 Oct, 07:05:25 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
2 
 Windows NT  Windows NT 10.0
 Chrome  Chrome 67.0.3396.
 
 
410236 
16 Oct, 07:02:50 
 Комерцијално  Комерцијално
 180.76.15.30
 baiduspider-180-76-15-30.crawl.baidu.com
1 
 Baidu  Baidu
 Baidu  Baidu
   
410235 
16 Oct, 07:00:53 
 Унгарија  Унгарија
 94.21.96.160
 94-21-96-160.pool.digikabel.hu
1 
 Linux  Linux
 Chrome  Chrome 69.0.3497.
   
410233 
16 Oct, 06:54:42 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 Windows NT  Windows NT 10.0
 Chrome  Chrome 66.0.3359.
 
 
410232 
16 Oct, 06:50:11 
 Комерцијално  Комерцијално
 54.154.154.48
 ec2-54-154-154-48.eu-west-1.compute.amazonaws.com
1 
 Друго  Друго
 Друго  Друго
   
410231 
16 Oct, 06:50:10 
 Комерцијално  Комерцијално
 54.171.106.116
 ec2-54-171-106-116.eu-west-1.compute.amazonaws.com
1 
 Друго  Друго
 Друго  Друго
   
410230 
16 Oct, 06:49:26 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 Windows 7  Windows 7
 Chrome  Chrome 67.0.3396.
 
 
410228 
16 Oct, 06:43:59 
 Унгарија  Унгарија
 91.82.235.120
 91.82.235.120
1 
 Windows XP  Windows XP
 Chrome  Chrome 49.0.2623.
   
410225 
16 Oct, 06:38:51 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
2 
 Windows NT  Windows NT 10.0
 Chrome  Chrome 58.0.3029.
 
 
410227 
16 Oct, 06:38:39 
 Русија  Русија
 95.163.255.49
 fetcher5-8.go.mail.ru
1 
 Robot  Robot
 Robot  Robot
   
410226 
16 Oct, 06:35:10 
 Комерцијално  Комерцијално
 34.229.48.87
 ec2-34-229-48-87.compute-1.amazonaws.com
1 
 Друго  Друго
 Друго  Друго
   
410222 
16 Oct, 06:35:09 
 Комерцијално  Комерцијално
 54.164.212.148
 ec2-54-164-212-148.compute-1.amazonaws.com
3 
 Друго  Друго
 Друго  Друго
   
410224 
16 Oct, 06:28:11 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 Windows NT  Windows NT
 Chrome  Chrome 68.0.3440.
 
 
410223 
16 Oct, 06:22:48 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 Windows NT  Windows NT 10.0
 Chrome  Chrome 65.0.3325.
 
 
410219 
16 Oct, 06:17:30 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
4 
 Windows 7  Windows 7
 Chrome  Chrome 67.0.3396.
 
 
410221 
16 Oct, 06:06:51 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
2 
 Windows NT  Windows NT
 Chrome  Chrome 67.0.3396.
 
 
410220 
16 Oct, 06:05:07 
 Комерцијално  Комерцијално
 34.229.48.87
 ec2-34-229-48-87.compute-1.amazonaws.com
4 
 Друго  Друго
 Друго  Друго
   
410212 
16 Oct, 06:01:34 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
3 
 Windows 7  Windows 7
 Chrome  Chrome 68.0.3440.
 
 
410218 
16 Oct, 05:40:19 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 Windows NT  Windows NT 10.0
 Chrome  Chrome 67.0.3396.
 
 
410204 
16 Oct, 05:35:07 
 Комерцијално  Комерцијално
 54.164.212.148
 ec2-54-164-212-148.compute-1.amazonaws.com
8 
 Друго  Друго
 Друго  Друго
   
410216 
16 Oct, 05:29:42 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
2 
 Windows 7  Windows 7
 Chrome  Chrome 66.0.3359.
 
 
410217 
16 Oct, 05:29:18 
 Унгарија  Унгарија
 94.21.96.160
 94-21-96-160.pool.digikabel.hu
1 
 Linux  Linux
 Chrome  Chrome 69.0.3497.
   
410215 
16 Oct, 05:21:47 
 Унгарија  Унгарија
 84.3.227.247
 5403E3F7.catv.pool.telekom.hu
2 
 Linux  Linux
 Chrome  Chrome 69.0.3497.
   
410214 
16 Oct, 05:20:08 
 Комерцијално  Комерцијално
 54.154.154.48
 ec2-54-154-154-48.eu-west-1.compute.amazonaws.com
2 
 Друго  Друго
 Друго  Друго
   
410213 
16 Oct, 05:19:04 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 Windows NT  Windows NT
 Chrome  Chrome 68.0.3440.
 
 
410211 
16 Oct, 05:08:24 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 Windows XP  Windows XP
 Chrome  Chrome 49.0.2623.
 
 
410210 
16 Oct, 05:03:02 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 Windows 7  Windows 7
 Chrome  Chrome 67.0.3396.
 
 
410199 
16 Oct, 04:57:39 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
4 
 Windows NT  Windows NT
 Chrome  Chrome 67.0.3396.
 
 
410209 
16 Oct, 04:52:20 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 MacOS X  MacOS X 10.13.5
 Chrome  Chrome 67.0.3396.
 
 
410196 
16 Oct, 04:46:58 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
4 
 Windows NT  Windows NT 10.0
 Chrome  Chrome 67.0.3396.
 
 
410208 
16 Oct, 04:36:18 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 Windows 7  Windows 7
 Chrome  Chrome 66.0.3359.
 
 
410207 
16 Oct, 04:35:07 
 Комерцијално  Комерцијално
 34.229.48.87
 ec2-34-229-48-87.compute-1.amazonaws.com
2 
 Друго  Друго
 Друго  Друго
   
410206 
16 Oct, 04:25:35 
 Бројни  Бројни
 31.184.238.137
 31.184.238.137
1 
 Windows NT  Windows NT 10.0
 Chrome  Chrome 58.0.3029.
 
 

BBClone 0.4.9d © ББКлон тимот - Лиценцирано под GPL Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

icon Главен сајт  icon Глобална статистика  icon Детална статистика  icon Статистика по време